Wat is de werkdruktemeter?

De werkdruktemeter is vanuit de CAO verzekeringsbedrijf in 2020 ontwikkeld in opdracht van werkgevers- en werknemers vertegenwoordigers in de verzekeringsbranche. De werkdruktemeter is bedoeld voor medewerkers, leidinggevenden en (arbo-)coördinatoren van verzekeringsmaatschappijen. Doel van de werkdruktemeter is om het onderwerp werkdruk op constructieve wijze op de agenda te krijgen waardoor werknemers en werkgevers samen actief en op een positieve manier rondom werkdruk en werkplezier in gesprek kunnen gaan en waar nodig in beweging komen. Iedere verzekeringsbedrijf mag het instrument gratis gebruiken. Hierbij mogen ook zorgverzekeraars het instrument gebruiken, omdat het verzekeringsbedrijf en zorgverzekeraars op het terrein van arbeidsomstandigheden vanuit een gezamenlijke task force met elkaar samenwerken.

Betrokken vertegenwoordigers werkgevers- en werknemersorganisaties: