Disclaimer

Het Verbond van Verzekeraars presenteert aan de markt een Werkdruktemeter. Het is bedoeld als hulpmiddel om in gesprek te gaan over werkdruk en werkplezier en waar nodig in beweging te komen om de werkdruk te verlagen en het werkplezier te verhogen. Hoewel bij het samenstellen van de Werkdruktemeter zorgvuldigheid in acht is genomen, kan het Verbond van Verzekeraars niet instaan voor de toepassing daarvan. Het Verbond van Verzekeraars wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van het gebruik van het hulpmiddel uitdrukkelijk van de hand.