Wat is de werkdruktemeter?

De werkdruktemeter is ontwikkeld in opdracht van werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers in de verzekeringsbranche. De werkdruktemeter is bedoeld voor medewerkers, leidinggevenden en (arbo-) coördinatoren van verzekeringsmaatschappijen. Doel van de werkdruktemeter is om werknemers en werkgevers het gesprek aan te laten gaan over werkdruk en werkplezier en waar nodig in beweging te komen om de werkdruk te verlagen en het werkplezier te verhogen.

Kijktip: gebruikerssessie Werkdruktemeter

In een uurtje word je bijgepraat over het nut en de noodzaak van de Werkdruktemeter.

Bekijk de gebruikerssessie

Hoe gebruik ik de werkdruktemeter?

Elke verzekeringsmaatschappij kan gratis gebruik maken van deze werkdruktemeter. Een contactpersoon vraagt online vanuit de organisatie een licentiecode aan. Deze contactpersoon wordt de coördinator voor het bedrijf. Met deze licentiecode krijgt de coördinator toegang tot het dashboard. Hier kan hij/zij twee testen mee in gang zetten:

  1. Teamtest: De coördinator kan teams aanmaken en leidinggevenden van deze teams uitnodigen gebruik te maken van de werkdruktemeter. Leidinggevenden nodigen op hun beurt hun medewerkers uit om de werkdruktemeter in te vullen.
  2. Leidinggevende test: De coördinator kan leidinggevenden uitnodigen voor een speciale leidinggevende test. De leidinggevende speelt immers een belangrijke rol in de aanpak van ongezonde werkdruk. In deze test kijkt de leidinggevende naar zijn rol, de manier van leidinggeven en de invloed daarvan op zijn of haar team.

Licentiecode aanvragen

Een licentiecode kan worden aangevraagd door de coördinator van de verzekeringsmaatschappij.

Vraag hier de licentiecode aan

Heb je al een licentiecode? Direct naar het dashboard: